Forex trh: Kto obchoduje meny a prečo

Forex trh: Kto obchoduje meny a prečo

Foreign exchange market (alebo Forex trh) je najväčší finančný trh na svete. V skutočnosti je trh s menami niekoľkonásobne väčší ako akciový trh.

Úvod do obchodovania s menami

FOREX je miesto, kde sa jedna mena vymieňa za menu druhú. To miesto má niekoľko výnimočných vlastností, ktoré môžu nového obchodníka aj nemilo prekvapiť. Preto tento článok slúži ako úvod na vstup do obchodovania na Forexe a vysvetľuje, prečo je pre obchodníkov tento druh obchodovania tak lákavý.

Čo je FOREX

Výmenný kurz je cena inštrumentu (obchodného páru) zaplatená výmenou jednej meny za menu inú. Práve táto výmena poháňa devízový trh.
Existuje viac ako 100 druhov oficiálnych mien na svete. Avšak, väčšina medzinárodných devízových obchodov a platieb sa vykonáva s použitím dolára, jenu a eura. Ďalšie populárne meny sú britská libra, austrálsky dolár, švajčiarsky frank, kanadský dolár a švédska koruna.
Meny je možné obchodovať prostredníctvom spotových operácií, forwardov, swapov a opčných kontraktov ktorých je podkladom mena. K obchodovaniu s menou dochádza priebežne po celom svete, 24 hodín denne, 5 dní v týždni.

Sledujte online televíziu naplno.tv

Kto obchoduje na Forexe?

 • Banky – najväčší objem mien sa obchoduje na medzibankovom trhu. Je to miesto, kde banky všetkých veľkostí obchodujú meny medzi sebou alebo prostredníctvom elektronickej siete. Veľké banky tvoria veľké percento z celkového objemu obchodov bánk. Banky uľahčujú transakcie na forexe pre svojich klientov a vykonávajú špekulatívne obchody z vlastných obchodných pultov. Keď banky pôsobia ako predajcovia pre klientov, tak tzv. bid-ask spread predstavuje zisk. Špekulatívne menové obchody sú vykonávané ziskom z rozdielu ceny meny spôsobené kolísaním výmenných kurzov.
 • Centrálne banky – sú veľmi dôležitými hráčmi na devízovom trhu. Operácie na voľnom trhu a politika úrokových sadzieb centrálnych bánk ovplyvňuje menové kurzy do značnej miery.
  Centrálne banky sú zodpovedné za stanovovanie kurzu mien. Je to kurzový režim, v ktorom bude daná mena obchodovaná na voľnom trhu. Poznáme plávajúci, pevný a ustálený typ kurzových režimov.
  Každé opatrenie prijaté centrálnou bankou danej krajiny na devízovom trhu sa vykonáva na stabilizáciu alebo zvýšenie konkurencieschopnosti národnej ekonomiky. Centrálne banky (rovnako ako vlády a špekulanti) sa môžu zapojiť do menovej intervencie, aby sa ich meny zhodnotili alebo znehodnotili. Počas obdobia dlhých deflačných trendov, môže centrálna banka oslabiť vlastnú menu tým, že vytvorí vlastný zdroj, ktorý je použitý na nákup cudzej meny. Toto účinne oslabuje domácu menu, čo ju robí viac konkurencieschopnejšou na svetovom trhu. Centrálne banky používajú tieto stratégie aj na upokojenie inflačných tlakov. Všetky tieto kroky centrálnych bánk zároveň poskytujú dlhodobejšie záchytné body pre forexových obchodníkov pri tvorbe ich obchodných stratégií.
 • Investiční manažéri a zaisťovacie fondy – po bankách, správcovia portfólií, združené a hedgeové fondy tvoria zbierku druhých najväčších hráčov na devízovom trhu. Investiční manažéri obchodujú meny pre veľkých hráčov, ako sú penzijné fondy. Investičný manažér s medzinárodným portfóliom väčšinou nakupuje alebo predáva meny prostredníctvom zahraničných cenných papierov. Investiční manažéri môžu tiež špekulovať priamo na forexových trhoch. Hedgeové fondy vykonávajú špekulatívne menové obchody rovnako.
 • Korporácie – firmy zaoberajúce sa importom a exportom využívajú forex na transakcie kde platia za tovar a služby. Zoberme si príklad nemeckého výrobcu solárnych panelov, ktorý dováža americké komponenty a finálne výrobky predáva v Číne. Po predaji posledného výrobku v rámci balíka tovaru vyrobeného za jednotnú cenu komponentov, musí byť čínsky juan prevedený späť na euro. Následne musí nemecký podnik vymeniť eurá za doláre na nákup amerických komponentov.
  Takéto spoločnosti obchodujú forex využívajúc tak zaistenie rizika spojeného s kurzovými rozdielmi. Rovnako tak táto nemecká firma môže nakúpiť doláre na spotovom trhu, alebo vstupuje do menového swapu, kde získava doláre na vopred stanovenej úrovni na nákup komponentov od americkej firmy, aby sa znížilo riziko kurzových rozdielov a nadmernej expozície v cudzej mene.
 • Individuálni investori – objem obchodov uskutočnených retailovými investormi je extrémne nízky v porovnaní s bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. Forex obchodovanie a jeho populrita prudko rastie. Drobní investori obchodujú najčastejšie základné meny kombináciou fundamentálnej analýzy (úroková parita, miery inflačných očakávaní menovej politiky atď) a technickej analýzy (supporty, rezistencie, technické indikátory, cenové vzory).
 • Forex brokeri – aj keď táto skupina účastníkov pôsobí skôr ako sprostredkovateľ pre forex trading, častá účasť najmä MM (market maker) brokerov tiež pridáva na nemalej likvidite.

Mlsajte zdravo! Pre zdravú výživu potrebujete nízky obsah sacharidov a tukov.

Spoločný cieľ rozdielnych účastníkov trhu

Je zrejmé, že účastníci trhu obchodujú na forexe z veľmi rozdielnych dôvodov. Každopádne všetky špekulatívne obchody – uskutočnené bankami, finančnými inštitúciami, hedžovými fondami a individuálnymi investormi – sú motivované jediným elementom – ZISKOM. Centrálne banky pohybujú devízovým trhom dramaticky cez menovú politiku, stanovením výmenných kurzov a vo vzácnych prípadoch menovými intervenciami.

Výsledkom „spolupráce“ všetkých forexových obchodníkov je vysoko likvidný svetový trh, ktorý ovplyvňuje podnikanie po celom svete. Pohyby výmenných kurzov sú dôsledkom inflácie, globálnych korporátnych ziskov a účtom platobných bilancií každej krajiny.

Carry trade – stojí to za to?

Populárne forex obchodovanie tzv. carry trade napríklad zdôrazňuje, ako účastníci trhu vplývajú na výmenne kurzy, ktoré majú vplyv na globálnu ekonomiku. Carry trade vykonávané bankami, hedgeovými fondami, investičnými manažérmi a individuálnymi investormi spočíva v zachycovaní rozdielov vo výnosoch všetkých mien. Napríklad v prípade, že japonský jen má nízky výnos, účastníci trhu ho predávajú a kupujú menu s vyšším výnosom.

Keď úrokové sadzby v krajinách s rozbehnutou ekonomikou začnú klesať bližšie úrokovým sadzbám krajín s ekonomikou pomalšou, carry trade spočíva v predávaní investícií s vyšším výnosom. Napríklad v Japonsku sa prostredníctvom carry obchodovania s jenom zabezpečuje presun peňazí späť do krajiny v časoch keď sa spread medzi zahraničnými a domácimi výnosmi zužuje. To následne môže viesť k širokému poklesu cien akcií vo svete.

Zrátané a podčiarknuté

Carry trade názorne ukazuje, aký dopad na globálnu ekonomiku majú forexoví obchodníci. Veľkí investori tak následne môžu ťažiť z vedomostí a informácií, kto kedy ako a s akou menou obchoduje na forexe. Taktiež treba podčiarknuť, že všetci uvedení účastníci trhu v dnešnej dobe prevažne používajú automatické obchodné systémy. Doba plynie, technológie napredujú a aj devízový trh postupne dobýva fenomén automatický obchodný systém (AOS), ktorému v dnešnej dobe retailový obchodník stále málo rozumie. Ostáva len veriť, že ľudský zásah a zodpovednosť zostane aj naďalej pre účastníkov trhu kľúčovým faktorom.

Zdroj: Investopedia | Preložil: Rastislav Ruman | Editoval: Marek Zubo

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
38,52  s DPH

Výkupná cena: 19.79 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby