Finančné trhy a ich inštrumenty

Finančné trhy a ich inštrumenty

Finančné trhy. Pojem, ktorý v tejto dobe vzbudzuje búrlivú diskusiu, veľký záujem a zvedavosť aj u širokej verejnosti. No nie každý si musí zákonite správne tento pojem aj vysvetliť.

Ide totiž o pomerne komplikovaný systém, ktorý prepája a spája rôznych ľudí, množstvo inštitúcií a početné inštrumenty do jedného veľkého živého organizmu. Tento organizmus rovnako ako hocikto z nás má svoje slabé aj silné dni. Raz je hore, inokedy dole, ovplyvňuje ho veľké množstvo faktorov a niekedy mu skrátka ani nerozumieme.

Investovanie

V jednoduchosti vieme vymedziť dve základné činnosti, ktoré vieme na finančných trhoch vykonávať. Hovorím o investovaní a obchodovaní, resp. špekulovaní. Investovanie zaujíma už aj bežných ľudí. Tí vedia investovať svoje peniaze ľahko a rýchlo aj bez poznania elementárnych vedomostí o fungovaní trhov. Stačí zájsť do banky a otvoriť si termínovaný vklad, poprípade vložiť svoje úspory v rámci podielových fondov. Je to pomerne jednoduché. Zložitejšie investovanie by si už malo vyžadovať isté vedomosti a znalosti. Investovanie vo svojej podstate znamená snahu zveľaďovať svoje voľné finančné prostriedky dlhodobým vkladom, resp. kúpou konkrétneho finančného aktíva na dlhšiu dobu, čo spravidla znamená viac ako jeden rok. Samozrejme, ak chcete investovať svoje peniaze cielenejšie, sú už potrebné isté znalosti o možnostiach, či konkrétnych aktívach. O aké aktíva sa jedná si povieme v ďalšej časti článku.Obchodovanie

Druhý spôsob zveľaďovania peňazí nazývame obchodovanie. Tu si dovolím tvrdiť, že už nepostačia len elementárne znalosti trhov. Iným názvom, ktorý môže laik považovať skoro za pejoratívum a to špekulatívne obchodovanie, je veľmi krátkodobé cielenie na pohyb ceny aktíva. Môžeme hovoriť o operáciách trvajúcich hodiny či jeden deň. Krátky pohyb ceny, väčšie množstvo peňazí vložených do kúpy alebo predaja a takisto v neposlednom rade väčšie riziko, nám vie vyniesť doslova za pár minút pekné zisky. To znie veľmi lákavo a preto sa o to veľa „znalcov“ aj pokúša. No treba vedieť čo robíte a skutočne poznať detaily, na ktorých to stojí.Akcie

Takže, čo to vlastne môžeme obchodovať, resp. do čoho investovať okrem už vyššie spomínaného? Prvé, čo Vám môže logicky napadnúť sú akcie – rozšírené aktívum, ktoré sa dá dnes už ľahko obchodovať, či už na burze cez makléra alebo tzv. CFD, teda na mimo burzovom trhu, a to obyčajným otvorením si obchodného účtu u brokera, ktorých je dnes už obrovská kopa a po klientoch sa len naháňajú. S akciami spoločností, či už americkými, európskymi alebo ázijskými sa automaticky spájajú indexy. Ide o akési spojenie viacerých akcií podobného typu (hovoríme napríklad o technologických spoločnostiach alebo o spoločnostiach, ktoré majú na trhu veľký podiel a veľké množstvo kapitálu), ktoré by malo vhodne reprezentovať ekonomický stav daného odvetvia alebo krajiny.Dlhopisy

Práve keď hovorím o krajinách, môžeme prejsť ku ďalšiemu inštrumentu a to k dlhopisom. Tie môžu vydávať ako krajiny, tak aj územné samosprávy či mestá. Samozrejme každý na inej úrovni a v rôznych formách. Môžeme sa stretnúť s rôznymi názvami okrem dlhopisov, ako napr. s obligáciami, s fondmi alebo jednoducho s dlhovými cennými papiermi. Tie samozrejme môžu emitovať aj banky či podniky, ktoré tak chcú získať financie na vedenie svojej činnosti.Komodity

Medzi ďalšie zaujímavé aktíva môžeme zaradiť i komodity. Pod týmto názvom si dnes už môžete predstaviť skoro všeličo, ako rôzne poľnohospodárske produkty (obľúbené sú najmä káva, pšenica, cukor či sója), kovy (zlato, striebro, platina, paládium, meď) a samozrejme energie (ropa, zemný plyn). Každá komodita má svoje špecifiká a aby s nimi mohol človek obchodovať, dovolím si tvrdiť, že by mal byť na dané komodity naozaj znalec a mať podrobné znalosti, či už o najväčších producentoch, ťažiaroch, sezónnosti, stave zásob a podobne.Forex – menové páry

Jedným z najobľúbenejších trhov je Forex. Skratka pre foreign exchange. Obchoduje sa tu s menovými pármi ako sú: eur/usd, usd/jpy, gbp/usd, usd/chf a veľké, veľké množstvo iných párov. Tento trh je osobne aj môj najobľúbenejší najmä pre jeho ľahkú dostupnosť a v neposlednom rade pre nízku finančnú záťaž už v začiatkoch. Verte, že o tomto trhu by sa dalo písať extrémne veľa, o čom sa môžete v hociktorom kníhkupectve ľahko sami presvedčiť. Samozrejme, o množstve webov ani nehovorím.

Na záver by som rád spomenul aj to, ako sa to všetko dá obchodovať. Nejde totiž len o samotné inštrumenty, resp. aktíva. Tie sa totiž dajú obchodovať rôznymi spôsobmi, či už na spotovom trhu ako už spomínané CFD. Na začiatok nepotrebujete disponovať veľkým množstvom financií, obchodujete spravidla na pákový efekt a to rýchlo, ľahko a z pohodlia Vášho domova cez obchodnú platformu, ktorú Vám s radosťou poskytne hociktorý broker, u ktorého si otvoríte obchodný účet.Deriváty

Na druhej strane sa môžeme baviť o tzv. derivátoch ako sú: futures, opcie, forwardy, swapy, či populárne ETF. Hodnoty týchto derivátov sú odvodené od hodnoty podkladového aktíva, ktorým môže byť hociktorý už vyššie spomínaný inštrument. Pri derivátoch už ale hovoríme o zmluvách, ktoré hovoria o kúpe alebo predaji podkladového aktíva v určitom čase v budúcnosti. Narozdiel od spotového trhu, kde vysporiadanie obchodu je vykonávané v aktuálnom čase, resp. maximálne časové rozmedzie sú 2 dni, s derivátmi sa dá dobre špekulovať, ale čo je podstatnejšie aj pekne zabezpečiť, teda hedgovať.

Celkovo je problematika trhov sama o sebe dosť rozsiahla, nehovoriac o ich vplyve na celkovú ekonomiku, či rôzne odvetvia. Dúfam, že sa Vám zapáčili a pri prípadnom obchodovaní Vám želám veľa úspechov. Obchodovaniu zdar!

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
39,43  s DPH

Výkupná cena: 19.60 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby