Akciové indexy

Akciové indexy

V ekonomickej problematike, ale často aj pri sledovaní obyčajného večerného spravodajstva v niektorej z televízií, sa často stretávame s pojmami „akciové indexy“, či „vývoj akciových trhov“. Nie všetci ľudia však vedia, čo si pod týmito slovnými spojeniami majú predstaviť. Veľká je aj skupina tých, čo síce vedia o čo približne ide, avšak tam to končí a bližšie informácie im chýbajú. Akciové indexy sú pritom dôležitým ukazovateľom vývoja svetového hospodárstva a to tak z krátkodobého ako aj dlhodobého hľadiska. Poďme ale pekne od začiatku a povedzme si, čo akciové indexy vlastne sú.

Prečo sú akciové indexy tak zaujímavé?

V skratke akciový index reprezentuje vývoj cien akcií množstva spoločností vyjadrených jedným súhrnným bezrozmerným číslom. To, čo robí akciové indexy také zaujímavé, je, že pozostávajú z veľkej skupiny akcií spoločností, ktoré niečo spája a sú tak istým barometrom vývoja tejto „skupiny“. Často akciové indexy reprezentujú súhrn najväčších firiem v jednotlivých krajinách. Príkladom je niekoľko najznámejších svetových indexov. Môžeme sem zaradiť napríklad akciový index Dow Jones Industrial Average, ktorý je druhý najstarší americký akciový index a zároveň často označovaný ako najznámejší svetový akciový index vôbec. Ten zahŕňa akcie 30 amerických spoločností ktoré spĺňajú kritériá, aby boli do indexu zahrnuté a vo všeobecnosti sa dajú označiť za akcie, ktoré podstatným spôsobom reprezentujú americké hospodárstvo. Ďalším indexom reprezentujúcim vývoj americkej ekonomiky je S&P 500, ktorý je širším indexom, nakoľko ako už názov napovedá, hovorí o vývoji až 500 amerických spoločností. V Európe patria medzi najznámejšie indexy predovšetkým nemecký DAX 30, ktorý vypovedá o vývoji 30 najvýznamnejších nemeckých spoločností. Ďalšími sú napríklad anglický FTSE 100, alebo francúzsky CAC 40. Sledujú sa aj nadnárodné akciové indexy zahŕňajúce podniky z viacerých krajín Európskej únie. Tu patrí napríklad Dow Jones Eurostoxx 50, ktorý hovorí o vývoji 50 najvýznamnejších európskych korporácií.

Sektorové akciové indexy

Ešte špecifickejšie sú indexy pozostávajúce zo spoločností pôsobiacich v konkrétnom sektore ekonomiky a reprezentujú tak vo všeobecnosti jeho vývoj. Príkladom môže byť akciový index NASDAQ Composite, ktorý reprezentuje vývoj všetkých spoločností obchodovaných na burze Nasdaq. Tá je pre zaujímavosť podľa trhovej kapitalizácie druhou najväčšou burzou na svete. Nasdaq Composite index je silne ovplyvnený najmä akciami veľkých technologických spoločností ako sú Apple, Google, Dell, Amazon, Oracle, či ďalších a preto je označovaný ako technologický index, ktorý vyjadruje vývoj spoločností v tomto segmente podnikania. Indexov zameraných na sledovanie konkrétnych segmentov podnikania je samozrejme vo svete veľké množstvo.

Akciové indexy a reálna ekonomika

Nakoľko akciové indexy zobrazujú vývoj najväčších zástupcov spomedzi spoločností daného štátu, alebo napríklad odvetvia, dá sa podľa ich rastu, či poklesu odvodiť aj výkon ekonomiky ako takej. Je však potrebné nezabudnúť na dôležitý fakt a to, že vývoj reálnej ekonomiky a vývoj akciového indexu nemusia byť a často ani nie sú priamo korelované v čase. Vo všeobecnosti platí, že vývoj akciových indexov predchádza vývoj reálnej ekonomiky. Svedkami sme tomu mohli byť aj počas posledných rokov, keď v čase recesie, po veľkom prepade začali akciové indexy prudko rásť, pričom reálna ekonomika krajín určovaná cez vývoj HDP, zamestnanosti, či rastu priemyslu známky oživenia neprejavovala.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
39,43  s DPH

Výkupná cena: 19.60 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby