Dopyt po striebre: Ani rastúca ťažba ho nestíha uspokojiť

Dopyt po striebre: Ani rastúca ťažba ho nestíha uspokojiť

Striebro, rovnako ako iný drahý kov, ktorým je zlato, sa používa už niekoľko tisíc rokov. V dávnej histórii malo dokonca striebro väčšiu hodnotu ako zlato. Ťažba striebra začala približne pred 5000 rokmi v oblasti dnešného Turecka.

Postupne sa objavovali nové a nové bane na ťažbu striebra. S postupom rokov po prvom tisícročí nášho letopočtu sa ťažba zvyšovala aj prispením technológií ťažby. Žiadna udalosť v dejinách súperenia v ťažbe striebra však nebola taká významná ako objavenie Ameriky v roku 1492.

História striebra

Striebro vo svojej histórii prešlo niekoľkými etapami. Kým v začiatkoch slúžilo najmä na výrobu šperkov, postupom času sa jeho prioritná funkcia menila. Už 550 rokov pred naším letopočtom sa v oblasti Stredozemného mora zo striebra razili prvé strieborné mince používané ako platobný prostriedok. V novodobej histórii malo striebro v menovom systéme tiež svoje miesto a to či formou monometalizmu ako strieborný štandard alebo vo forme bimetalizmu ako napríklad strieborno-zlatý štandard. V súčasnej dobe sa najväčší objem striebra zase používa v priemyselnej výrobe, kde si striebro vďaka svojim vlastnostiach našlo široké uplatnenie.

Súčasnosť

Súčasnosť je to, čo nás však zaujíma najviac, nakoľko v nej žijeme. Podľa údajov Silver Institute bolo za rok 2013 vyťažených 819 miliónov trojských uncí striebra. Za posledné desaťročie je nárast v ťažbe striebra až tretinový. Novo vyťažené striebro predstavuje zároveň jasne najväčší podiel na jeho celkovej ponuke. V roku 2013 však naopak došlo k najväčšiemu medziročnému poklesu ponuky recyklovaného, teda už v minulosti použitého striebra, a to od roku 1980. Aj pokles spracovaného strieborného „šrotu“ tak stojí za celkovým medziročným prepadom ponuky striebra voči roku 2012. Celková ponuka striebra v roku 2013 tak predstavovala 978,1 milióna uncí.

Dopyt po striebre

Druhou stranou je dopyt po striebre. Ako sme už vyššie v článku uviedli, najväčší podiel na dopyte po striebre je z oblasti priemyslu. Priemysel má v súčasnosti viac ako 50 % podiel na ročnej spotrebe striebra, pričom najviac si z koláča odhryzne elektrotechnický priemysel. Značný objem striebra sa ročne spotrebuje aj na výrobu šperkov a mincí. Kým spotreba striebra na výrobu šperkov sa pohybuje posledných 10 rokov na takmer rovnakej úrovni, v posledných rokoch výrazne stúpol objem striebra používaného na razenie mincí. Kým pred 10 rokmi bola spotreba 187 miliónov uncí striebra voči 53 miliónom uncí v prospech šperkov, v roku 2013 sa pomer obrátil. Na šperky sa spotrebovalo 199 miliónov uncí, avšak na mince až 246 miliónov uncí striebra.
Sumárny pohľad na rok 2013 nám ukázal, že dopyt po tomto drahom kove bol o 100 miliónov uncí vyšší ako bola jeho ponuka. Z posledných 10 rokov bola pritom bilancia v obchodovaní so striebrom deficitná 6-krát, pričom deficity boli značne vyššie ako občasné ročné prebytky.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
39,43  s DPH

Výkupná cena: 19.60 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby