8 druhov poplatkov, na ktoré sa treba opýtať pred investovaním

8 druhov poplatkov, na ktoré sa treba opýtať pred investovaním

Obchod s cennými papiermi prebieha spravidla takto:

Na jednej strane je fond alebo spoločnosť, ktorá potrebuje zdroje na svoje financovanie. Aby získala kapitál, vydá cenné papiere (napríklad dlhopisy, zmenky, akcie alebo podielové listy).

Cenné papiere sa dostanú k investorovi cez prostredníka – finančnú inštitúciu (najčastejšie cez obchodníka s cennými papiermi, alebo banku), ktorá má príslušnú licenciu. Emitent za umiestnenie cenného papiera zaplatí finančnej inštitúcii poplatok.

Na druhej strane finančného biznisu je investor. Podobne ako emitent, investor pri kúpe cenného papiera platí finančnej inštitúcii za jej služby poplatky.

Najčastejšie sa vo finančnom svete platí za:

1. Investičné poradenstvo

V rámci tejto služby má dostať klient úplné a pravdivé informácie o konkrétnej investičnej príležitosti a odporúčanie nakúpiť, držať alebo predať konkrétny cenný papier. Poplatok býva niekedy stanovený ako podiel na zisku klienta. Je potrebné nezamieňať si túto službu s finančným poradenstvom. Finančné poradenstvo je úplne iná služba a je úplne inak platená.

2. Obstaranie nákupu alebo predaja cenného papiera

Platí sa za to, že finančná inštitúcia zaobstará kúpu alebo predaj cenných papierov podľa pokynu klienta.

3. Úschova cenného papiera

Túto službu môže využiť klient, ktorý vlastní cenný papier v listinnej podobe. Finančná inštitúcia preberá za cenný papier zodpovednosť a kedykoľvek na vyžiadanie musí vydať klientovi cenný papier z úschovy.

4. Správa cenného papiera

Služba spočíva v tom, že finančná inštitúcia spravuje klientovi jeho majetkové práva: napríklad úkony spojené s vyplácaním dividend, kupónov, zastupovanie klienta na valných zhromaždeniach, akékoľvek zmeny týkajúce sa cenného papiera…

5. Poskytnutie úveru na nákup finančných nástrojov

Za túto službu si platia klienti, ktorí natoľko veria investícii, že do nej chcú ísť s väčším finančným obnosom, než majú sami k dispozícii.

6. Správa portfólia

Platí sa za riadenie portfólia skúsenými manažérmi, služba je vhodná pre ľudí, ktorí nechcú mať s investíciou žiadne starosti.

7. Konverzia mien na zabezpečenie nákupu/predaja finančných nástrojov

Niekedy sa poplatok platí, mnohé finančné inštitúcie však túto službu poskytujú bezplatne. Využívajú ju klienti, ktorí majú finančné prostriedky v inej mene, než v akej je vydaný cenný papier.

8. Iné poplatky

Vždy je potrebné naštudovať si dôkladne cenník. Môžu sa v ňom nachádzať aj ďalšie položky, napríklad administratívne poplatky za vystavenie mimoriadnych výpisov, poštovné atď., poplatky spojené s prevodom majetku klienta z jednej inštitúcie do inej, poplatok za vyzdvihnutie cenného papiera zo správy alebo úschovy a podobne.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
38,52  s DPH

Výkupná cena: 19.79 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby