Úrazové poistenie, mýty a prax

Úrazové poistenie, mýty a prax

Každý človek má na svojej zmluve životného poistenia aj úrazové pripoistenia, alebo aspoň má zmluvu úrazového poistenia. Zákon hovorí doslova o tom, že klient prenáša riziko, ktoré nie je schopný uniesť na poisťovňu a poisťovňa je povinná v prípade poistnej udalosti mu toto poistné plnenie vyplatiť.

Skúsme si teda povedať o aké veľké riziko tu vlastne ide.

Úrazové poistenie už dávno nekryje len úrazy, dovolil by som si ho nazvať komerčným zdravotným poistením. Troška si dovolím zabrúsiť aj do práce finančných a poistných poradcov. Každý z nich má niečo naučené a odskúšané, skrátka taký svoj rukopis.

Za mojich 14 rokov praxe som prešiel cestou prirodzeného vývoja učil som sa od starších kolegov, niečo som získal vzdelávaním a veľa ma naučili poistné plnenia.

Mýty

Medzi časté mýty, ktoré finanční poradcovia používajú je riziko krytia akejkoľvek smrti, alebo smrti následkom úrazu. Tu by som sa na chvíľu pozastavil.

Áno, je pravda ak má klient rodinu, aby bol poistený aj na smrť, tiež v prípade úveru. Vyplatením poistnej sumy by mala mať rodina dostatočnú finančnú hotovosť na to, aby prežila obdobie straty člena domácnosti. Otázka je či je poistná suma dostatočne nastavená. Ak je človek sám, bez záväzkov teda detí alebo úveru a zomrie, zbytočne má poistenú smrť a smrť úrazom, pretože nikto o príjem nepríde.

Ďalším mýtom je poistenie trvalých následkov úrazu. Učil som sa na začiatku mojej praxe, že toto je základné poistné plnenie. Určite má svoje miesto pri poistení úrazu, ale nedával by som ho vôbec na prvé miesto. Je to prežitok.

Ďalším klišé poradcov býva poistenie kritických chorôb. Často preceňované poistenie. Balíčky bývajú lákavé, obsahujú často aj 59 chorôb a diagnóz, len nie vždy vie klient o tom, že aj rakovina nebýva vždy z kritických chorôb plnená. Tie bočné písmenká rozhodujú o tom či poisťovňa klienta odškodní alebo mu pošle zamietavé stanovisko.

Striebro mince

Prax

Prax ma naučila posunúť sa úplne niekde inde. Málo úrazov alebo ochorení sa končí hneď smrťou klienta.

Najčastejším dôsledkom úrazu býva PN, liekom je poistenie dennej dávky pri PN alebo ušlý zárobok. Bývajú dve formy poistného plnenia od 15. dňa, tu si dovolím povedať, že toto je pre ,,bohatších“ a od 28. dňa. Dávky Sociálnej poisťovne sú nízke na to aby klient pokiaľ je na PN dlhšie, mohol žiť ako pri bežnom živote. Práve z tohto pripoistenia býva najčastejšie plnenie. Preto je aj toto pripoistenie dosť drahé a veľa poradcov sa mu radšej vyhne, len aby mi klient zmluvu zaplatil. Žiaľ, idú týmto aj sami proti sebe. Ak sa stane úraz alebo je klientovi diagnostikovaná choroba, poisťovňa plní – je tu minimum otázok, pripomienok, výluk.

Ďalej odporúčam pripoistenie hospitalizácie v nemocnici z dôvodu choroby a úrazu. Dnes sa už v niektorých nemocniciach za hospitalizáciu platí, tak nech to má klient kryté!

Určite by som odporučil aj chirurgický zákrok. Zasa ma prax naučila. Ak má klient diagnostikované kritické choroby je vypísaný na PN, je aj v nemocnici a podrobí sa chirurgickému zákroku získa týmto spôsobom 3 krát poistné plnenie. Teda plnenie za pripoistenia ušlého zárobku, chirurgického zákroku a pobytu v nemocnici a nie 1 ako z kritických chorôb. Naviac z týchto pripoistení môže klient získať poistné plnenie aj viackrát. Zatiaľ čo poistenie kritických chorôb po prvom plnení zaniká, ak má klient napríklad dopravnú nehodu, zasa môže mať plnenie aj z ušlého zárobku, hospitalizácie ale aj z chirurgického zákroku.

Pozrite si Vašu zmluvu, prečítajte si tarify a možno si už nebudete myslieť akú dobrú zmluvu máte.

Nabudúce sa budem venovať ako konkrétne namiešať pripoistenia a podľa čoho.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
38,52  s DPH

Výkupná cena: 19.79 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby