Investície PPP projektov dostali nový rozmer

Táto skratka je širokej verejnosti veľmi dobre známa, no často sa najmä v médiách skloňovala pri kauzách, ktoré neboli dobrou známkou spolupráce medzi dvoma subjektmi. Partnerstvo verejného a súkromného sektora predstavuje dlhodobé riešenie spoločných projektov. Zúčastňujú sa na nich orgány verejnej správy a podnikateľský systém. Väčšinou ide o zabezpečenie vybudovania úspešných plánov, ktoré budú slúžiť občanom s možnosťou zisku pre obchodné spoločnosti.

Základná podmienka pre čerpanie verejných zdrojov

Model financovania projektov sa však od 1. 2. 2017 začal kontrolovať. Každý, kto sa pokúša o nadviazanie takýchto kontaktov s verejným sektorom v sume nad 100 000 € jednorázovo, respektíve nad 250 000 € v priebehu kalendárneho roka pri postupnom plnení, musí sa registrovať ako partner verejného sektora. Je to vaša povinnosť, ktorú ak nesplníte, zákonom vám bude udelená sankcia.

Kto je oprávnená osoba na zápis?

Na takúto registráciu potrebujete oprávnenú osobu, ktorou nemôže byť bežná osoba. Všetko tu podlieha zákonným normám a aj výber oprávnenej osoby, ktorá registruje takýchto ľudí, bude na tom rovnako. Môže to byť advokát, banka, audítor, daňový poradca a notár. Existujú aj špeciálne advokátske kancelárie a práve tie sa špecializujú na splnenie podmienok, ktoré vám ukladá protischránkový zákon. Ten definuje register partnerov a všetky veci, ktoré musí súkromník splniť, ak chce čerpať zdroje.

Je to ohraničené časom?

Protischránkový zákon nadobudol platnosť od februára tohto roku (2017) a každý, kto obchoduje a bude s verejným sektorom spolupracovať podlieha určitému časovému rozhraniu. V zásade sú tu dve možnosti:

  • ak verejné zdroje chcete čerpať(ste pred podpisom zmluvy), musíte sa zapísať do registra od 1. 2. 2017
  • ak verejné zdroje čerpáte (máte podpísanú zmluvu na čerpanie), musíte urobiť verifikáciu a zapísať sa do RPVS do 31. 7. 2017

Tento model financovania je stále viac modernejší a vďaka tomuto zásahu by mal byť aj viac kontrolovaný, čo umožňuje zasa väčšiu efektivitu a transparentnosť jednotlivých krokov.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
39,43  s DPH

Výkupná cena: 19.60 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby