Prečo obchoduje Forex trh 24 hodín denne?

Prečo obchoduje Forex trh 24 hodín denne?

Forexový trh je najväčší finančný trh na svete na ktorom sa denne zobchoduje okolo 1.5 bilióna dolárov. Obchodovanie na forexe nie je vykonávané na jednom centrálnom mieste, ale je vykonávané medzi účastníkmi prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (ECNs) a telefonických sietí na rôznych trhoch po celom svete.

Na burze je v prevádzke 24 hodín denne od 23:00 CET v nedeľu do 23:00 CET v piatok. Dôvodom prečo sú trhy otvorené 24 hodín denne je vysoký dopyt po menách. Medzinárodný rozsah obchodovania s menou znamená, že vždy existujú obchodníci, ktorí niekde obchodujú (manuálne alebo cez automatický obchodný systém) a požadujú nákup či predaj tej ktorej konkrétnej meny.

Potreba obchodovania s menami sa najviac zvýrazňuje pri medzinárodnom obchode, rovnako ako aj pri rozhodovaní menových politík centrálnych bánk, či v obchodovaní nadnárodných podnikov. Centrálne banky sa začali spoliehať na devízový trh od roku 1971, kedy pevne stanovené menové kurzy prestali existovať kvôli zrušeniu zlatého štandardu. Od tej doby má väčšina mien pohybujúci sa kurz voči iným menám, ale hlavne cene zlata.

Sledujte online televíziu naplno.tv

Centrálne banky a nadnárodne korporácie

Každú sekundu každého dňa ekonomiky krajín rastú a klesajú v dôsledku ekonomickej a politickej nestability a nekonečne ďalších trvalých zmien. Centrálne banky sa snažia stabilizovať menu svojej krajiny jej obchodovaním na otvorenom trhu a udržujú relatívnu hodnotu v porovnaní s inými svetovými menami. Firmy, ktoré pôsobia v mnohých krajinách sa snažia znižovať riziká podnikania na zahraničných trhoch a zaisťujú sa voči menovým rizikám. Tým vstupujú do tzv. menových swapov, čo im dáva právo, ale nie nevyhnutne povinnosť kúpiť určité množstvo cudzej meny za stanovenú cenu v inej mene k určitému dátumu v budúcnosti. Tým sa obmedzuje vystavenie nadnárodných firiem výkyvom v cenách jednotlivých mien. Vzhľadom na dôležitosť mien na medzinárodnej scéne musí existovať tzv. obchodný „round-the-clock“ za všetkých okolností.

Tuzemské akcie, dlhopisy a komoditné burzy nie sú tak relevantné a ich ceny nie je potrebné určovať 24 hodín denne. Preto akciový, alebo komoditný trh je spustený vždy pár hodín každý pracovný deň.

Schopnosť forex trhu obchodovať 24 hodín je čiastočne spôsobená aj rôznymi časovými pásmami a skutočnosťou, že sa skladá zo siete počítačov a nie z jedného pevne ukotveného média, ktorý uzatvára obchodovanie v určitom čase.

Investičné zlato a striebro

Forex a svetové obchodné centrá

Devízový trh môžeme rozdeliť do troch hlavných oblastí: Australázia, Európa a Severná Amerika. V rámci každej z týchto hlavných oblastí existuje niekoľko významných finančných centier. Napríklad v Európe nájdeme centrá v Londýne, Paríži, Frankfurte a v Zurichu. Banky, finančné inštitúcie a obchodníci vykonávajú všetky svoje činnosti obchodovania a obchodovania pre svojich klientov na forexe práve cez tieto finančné centrá.

Forex obchodovanie začína každý deň otvorením obchodnej seansy Australázijského centra, nasleduje Európske obchodné centrum a potom centrum v Severnej Amerike. Ako trhy v jednotlivých centrách uzatvárajú ďalšie sa otvárajú alebo už sú otvorené a naďalej obchodujú na devízovom trhu. Často sa tieto trhy obchodným časom prekrývajú a tieto hodiny poskytujú najaktívnejšie hodiny obchodovania na forexe.

Forex v skratke

Takže v praxi to vyzerá tak, že ak sa forexový obchodník v Austrálii prebudí napr. o tretej hodine ráno a rozhodne sa obchodovať, môže uskutočniť toľko obchodov koľko potrebuje prostredníctvom európskych a severoamerických predajcov.

Nakoniec môžeme skonštatovať. Ak sa obchodníkovi nechce vstávať ku obchodovaniu na forexe a vykonávať obchody manuálnym zadávaním objednávok na burze, väčšinou využíva automatický obchodný systém, ktorý obchoduje práve 24 hodín denne 5 dní v týždni bez ohľadu na noc či deň, prípadne za podmienok, ktoré forex obchodník vyžaduje.

 

Zdroj: Investopedia

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
45,31  s DPH

Výkupná cena: 21.02 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby