Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti

Ak ste sa minulý rok stali hrdým majiteľom nehnuteľnosti, tento rok vás čaká povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti. V tomto článku sa pozrieme na základné informácie, ktoré sa týkajú tejto miestnej dani.

Daň z nehnuteľností je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické osoby (s.r.o., akciová spoločnosť, atď.). Ak ste právnickou osobou a správne vediete podvojné účtovníctvo taktiež súčasťou.

Jej predmetom je:

  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
  • daň zo stavieb,
  • daň z pozemkov.

V prípade dani z nehnuteľnosti platí, že sa platí za zdaňovacie obdobie dopredu. To znamená, že daň z nehnuteľností, ktorá sa zaplatí v roku 2020 sa vzťahuje na kalendárny rok 2020 a nie na rok 2019, ako to býva napr. u dani z príjmov. Pre všetky miestne dane a poplatky je zdaňovacím obdobím kalendárny rok.

Kto je daňovník

Daň z nehnuteľností za rok 2020 platí každý daňovník, ktorý minulý rok v rozmedzí dátumov od 2.1.2019 do 1.1.2020 bol vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ pozemkov, stavieb, bytov, alebo nebytových priestorov.

Naopak, daňová povinnosť pri dani z nehnuteľnosti zaniká 31. decembra, ak daňovníkovi minulý rok zaniklo vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie pozemku, stavieb, bytov, alebo nebytových priestorov.

Dve formy daňového priznania

Daňové priznanie je možné podať v dvoch formách, a to čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností a priznanie k dani z nehnuteľností.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva v situácii:

  • ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom novej nehnuteľnosti,
  • daňovníkovi zaniklo vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti,
  • nastala zmena súvisiaca s nehnuteľnosťou, napr. zmena jej druhu, výmery, alebo účelu využitia stavby, bytu a nebytového priestoru.

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať pri prvom vzniku daňovej povinnosti, resp. podáva daňové priznanie k dani po prvýkrát. V oboch prípadoch je potrebné podať daňové priznanie do 31. januára 2020.

Sadzba dane z nehnuteľností

Sadzba dane z nehnuteľností je určená na základe katastrálnych území podľa miesta nehnuteľnosti a je určená na m2 v závislosti od typu budovy. Kvalitný daňový poradca vás o tejto ako aj iných povinnostiach určite bude informovať.

Príklad:

Peter si v novembri 2019 kúpil byt v Petržalke s rozlohou 60 m2. Vzniká mu tak povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti na rok 2020 do 31. januára 2019. Výška dane sa vypočíta rozlohou nehnuteľnosti x sadzbou dane. V tomto prípade je to 60 x 0,95 = 57 eur.

Pokuta

V prípade nezaplatenia dani z nehnuteľnosti hrozí pokuta vo výške nezaplatenej dane, v rozsahu 5 až 3000 eur v závislosti od nehnuteľnosti.

Ako môžete vidieť, daň z nehnuteľností nie je komplikovaná. Ťažšie to však môže byť v prípade, ak vlastníte viacero nehnuteľností, pozemok, alebo iné stavby. V takom prípade je vhodné daňové poradenstvo. Honorár kvalitného daňového poradcu je zanedbateľný v porovnaní s výdavkami, ktoré zhltne nutná rekonštrukcia účtovníctva v prípade chybného účtovania.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
38,52  s DPH

Výkupná cena: 19.79 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby