Prázdne vrecká

Kde nesporiť, kapitálové životné poistenie

Za jednu z najhorších investícií považujem kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie a poistenie detí. Proti rizikovému poisteniu nemám žiadne výhrady.

Je to veľmi dobrý produkt pokiaľ ide o poistenie rizika, ktoré môže nastať počas doby existencie zmluvného vzťahu poistenca, pretože za relatívne veľmi málo peňazí sa človek môže poistiť pre prípad smrti, trvalej invalidity, trvalých následkov pri úraze alebo na kritické choroby. Poistenie je odvodené od slova poistiť sa a nie od slova sporiť.

Kapitálové životné poistenie (ďalej len KŽP)

KŽP je poistenie, kde výška poistenia v prípade smrti je rovná výške, ktorú Vám poisťovňa vyplatí aj v prípade dožitia o XY rokov (väčšinou sa dojednávalo a dojednáva na dobu 10, 15, 20 až 40 rokov), prípadne môže byť táto suma nižšia ak máte veľa pripoistení, ste poistený na vysoké sumy, vstupovali ste do poistenia vo vyššom veku alebo máte poistenie uzatvorené na kratšiu dobu. V tomto type poistenia máte ale vždy garantovanú nejakú sumu pri dožití. Keďže ide o garanciu vyplatenia peňazí, tak poisťovňa musí zhodnocovať finančné prostriedky konzervatívne a preto Vaše nespotrebované peniaze, ktoré nejdú na Vaše krytie rizík alebo poplatkov investuje do dlhopisov. Keďže úroková sadzba ECB je dnes na úrovni 1%, tak to so zhodnotením dlhopisov do budúcna bude vyzerať veľmi biedne. Pýtate sa prečo? Lebo platí jedno zásadné pravidlo a to je, že keď úroková sadzba klesá, tak nám rastie hodnota dlhopisov a naopak, keď nám úroková sadzba rastie, tak nám klesá hodnota dlhopisov. Keďže je úroková sadzba ECB na úrovni 1%, tak otázkou je, má ešte priestor klesať alebo bude do budúcna pravdepodobne rásť? To znamená, že dlhopisy čaká v budúcnosti prepad. Z toho vyplýva, že poisťovňa bude mať nižšie zisky a tým pádom aj sľubované podiely na zisku sa budú približovať k nule, nie ako tomu bolo kedysi v minulosti.

Časy, keď bola technická úroková miera (ďalej len TÚM) na úrovni 5%, 6% alebo dokonca v prípade veľmi starých zmlúv 6,5%, sú už dávno preč a dnes máme TÚM len 2,5% a od budúceho roka sa bude opäť znižovať pravdepodobne na 1,8% alebo 1,9%. TÚM je obrazne povedané % zhodnotenia, ktorým sa Vám zhodnocujú peniaze, ktoré nezožrali poplatky, ktoré sú spojené so zriadením poistenia a s jeho správou, keď nerátam poplatky za jednotlivé pripoistenia, lebo tu aspoň viete za čo platíte. Nebudem tu menovať všetky druhy poplatkov, lebo aj tak by sme ich všetky nevedeli, nakoľko poisťovne ich aj tak všetky neudávajú a bol by problém ich všetky zistiť. Malo by Vám stačiť už len to, že prvé dva roky máte odkupnú hodnotu 0 EUR. Otázkou je, že prečo? V prvom rade preto, lebo výška provízie najväčších maklérskych spoločností sa pri KŽP pohybuje až do výšky 200% z Vami zaplateného ročného poistného. Takže, ak platíte mesačne 50 EUR, čo je ročne 600 EUR a za dva roky 1200 EUR, koľko rokov by ste museli platiť 50 EUR mesačne, aby Vám suma, ktorá ide do sporenia priniesla pri TÚM 2,5% prvé zhodnotenie? Asi veľa, že? Takéto sú tie nezávislé finančné inštitúcie, ktoré sú silno závislé od výšky provízií, ktoré získajú väčšinou vydieraním príslušnej poisťovne a objemom biznisu, ktorý jej vedia sprostredkovať. Ale o maklérskych firmách, finančných poradcoch a ich praktikách niekedy inokedy v ďalšom článku.

V tomto prípade je sporenie cez KŽP ďaleko horšie ako keby ste peniaze nechali ležať na sporiacom účte alebo termínovanom vklade. Je to tak pre už spomínané provízie pre sprostredkovateľov, pre poplatky spojené so správou zmluvy (pohybujú sa medzi 1-2 EUR mesačne), pre náklady poisťovne na vytlačenie a spracovanie zmluvy. Problémom je tiež to, že príde za Vami o pár rokov od založenia KŽP nejaký múdry finančný poradca, ktorý vám povie, že poistka, ktorú máte uzatvorenú nespĺňa dnešné štandardy, poradí Vám, aby ste ju zrušili a následne Vám urobí modernejšie investičné životné poistenie (ďalej len IŽP), ktoré je na sporenie väčšinou (ak máte napríklad TÚM 5% a viac) ešte nevhodnejšie ako KŽP. Nehovoriac o tom, že za XY rokov ste tým pádom vyhodili peniaze von oknom. Na Slovensku odhadujem priemernú dĺžku KŽP niekde okolo 10 – 15 rokov. Lebo ak by ste chceli investovať alebo sporiť prostredníctvom podielových fondov, tak je vhodnejšie investovať do podielových fondov priamo, nakoľko poplatky spojené s investovaním do podielových fondov a tiež spojené so správou sú podstatne nižšie ako poplatky poisťovne. Rozdiel v nasporenej sume za nejakých 20 rokov sa môže hýbať na úrovni 30 – 50% z celkovej nasporenej sumy v závislosti od vami zvoleného IŽP. Myslím si, že 30 – 50% rozdiel je už zo strany poisťovne zlodejina.

Daňový bonus (daňové zvýhodnenie) vo výške 398,33 EUR si už od 1.1.2011 tiež neuplatníte. Pri súčasnej inflácii Vám ostatné nasporené peniaze zožerie inflácia.A čo poistenie detí?

Tu by som radil len samostatné úrazové poistenie alebo ak už máte svoju poistku, tak dieťa sa na úrazy dá pripoistiť aj do Vášho poistenia. Sporiť Vášmu dieťaťu prostredníctvom poistky môže pre Vás znamenať za obdobie 18 – 20 rokov stratu 50 – 100% z nasporenej sumy. Sú iné možnosti ako nasporiť dieťaťu na štart do života.

Podrobnejšie o IŽP a o poistení detí napíšem niekedy v budúcnosti v samostatnom článku.Tak čo teda s existujúcim KŽP a IŽP?

Zrušiť, ponechať alebo optimalizovať? Takže, ak máte KŽP s TÚM 4,5% a viac, tak by som asi radil ponechať, samozrejme záleží aj na tom ako dlho ho máte a kedy Vám bude končiť. V prípade, že TÚM je pod 4,5% a slúži Vám ako sporenie na dôchodok, tak by som s najväčšou pravdepodobnosťou uvažoval o zrušení, lebo sa obávam, že každá ďalšia platba je len zvyšovaním Vašej straty. Pretože existuje omnoho viac možností kde sporiť a mať na konci sporenia o 50 až o 100% viac. Samozrejme, všetko záleží aj od dĺžky sporenia. Čo sa IŽP týka, tak pokiaľ bolo založené primárne za účelom krytia rizík, tak si zrušenie treba zvážiť, ale ak bolo založené primárne za účelom sporenia, tak jednoznačne zrušiť a začať sporiť inou formou. Detské poistenie formou sporenia je pre Vás tiež jednoznačne čistá strata na výslednej nasporenej sume a ak ho máte a nie je pred koncom, tak je to čisté pchanie peňazí poisťovni a má efekt maximálne len pre poisťovňu, takže opäť odporúčam zrušiť a začať sporiť Vášmu dieťaťu tam, kde máte potenciál získať viac.

Počas mojej 13 ročnej praxe na finančnom trhu som nestretol ani jedného klienta, ktorý by bol spokojný so zhodnotením svojich peňazí cez KŽP a IŽP. Opačnú skúsenosť ale mám pri poistnom plnení v prípadoch poistných udalostí (úrazy, úmrtia), ale to je presne to, čo som písal na začiatku, že poistenie má slúžiť na zabezpečenie pred nepredvídanými životnými udalosťami.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
39,43  s DPH

Výkupná cena: 19.60 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby