Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov. Sú Vaše peniaze v banke v bezpečí?

Aj Vy patríte medzi tých, ktorí veria, že úspory, ktoré máte v bankách sú chránené podľa zákona Fondom ochrany vkladov (ďalej len FOV)? Veríte tomu, že pokiaľ by mala banka problémy, nemôžete o peniaze prísť? Poďme sa teda spoločne pozrieť, aká je realita.

Pravdepodobne si málokto z nás pozrie spomínaný zákon a hlavne čísla z výročnej správy.
Zákon o ochrane vkladov
Zákon hovorí, že v prípade vzniku nedostupnosti vkladov v niektorej z bánk v Slovenskej republike, by vkladateľovi bola poskytnutá náhrada za všetky jeho zákonom chránené nedostupné vklady v tejto banke najviac vo výške 100 000 EUR.
Aktuálna výška ochrany vkladov v bankách v Slovenskej republike od 30.12.2010

Účastníkmi systému ochrany vkladov v SR podľa zákona o ochrane vkladov sú nasledujúce banky:

Československá obchodná banka, a.s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Privatbanka, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Sberbank Slovensko, a. s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Aktuálne ani jedna pobočka zahraničnej banky nie je účastníkom systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, nakoľko od 30.12.2010 sú vklady v bankách v SR a v ďalších krajinách EÚ chránené jednotne do výšky 100 000 EUR.
Zároveň to znamená, že vklady v pobočkách zahraničných bánk vykonávajúcich činnosť na území SR sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo.
Fond ochrany vkladov
Podľa doteraz napísaného sa nám môže javiť, že je všetko v najlepšom poriadku a môžeme kľudne spávať.
Čo však hovoria čísla? Vo výročnej správe za rok 2012 FOV sa uvádza: „Ku koncu roka 2012 suma chránených vkladov predstavovala 26,89 mld. EUR.“ Pozn. fond nechráni prostriedky investované napr. do podielových fondov, akcií, dlhopisov, zmeniek, hypotekárnych záložných listov…
Podľa súvahy záručného fondu zostavenej k 31.12.2012, záručný fond disponuje pre tieto účely s čiastkou 196 340 111 EUR.

Teraz trochu matematiky. Keďže sme už spomenuli, že do tohto fondu prispieva na Slovensku 14 bánk a brali by sme do úvahy, že každá banka má v priemere rovnaký diel vkladov (nemá, no konkrétne čísla z bánk sa nedajú zistiť), vyšlo by nám číslo 1 920 714 285 EUR. Táto suma sa zďaleka nepribližuje číslu zo súvahy FOV 196 340 111 EUR.

Výsledok = FOV nedisponuje čiastkou na záchranu čo i len jednej banky.

Zaujímavé je tiež to, prečo je aktuálne prejednávaný návrh smernice EÚ, ktorý počíta s tým, že v prípade krachu banky by sporitelia mohli vyberať z bankomatov denne 100 – 200 EUR. Pokiaľ sú banky „zdravé“, ako nám tvrdia médiá, nie je to zbytočné?
Aký je Váš názor?

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
38,52  s DPH

Výkupná cena: 19.79 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby