5 signálov, ktoré odhalia neserióznu investičnú ponuku

5 signálov, ktoré odhalia neserióznu investičnú ponuku

Investičné striebro - zlatestriebro.sk

Zákazníci vo finančnom sektore sú dnes pred nekalými praktikami chránení oveľa viac, než tomu bolo pred pár rokmi. Sprísnila sa príslušná legislatíva a prispela k tomu aj európska smernica MIFID, čím sa klienti stali oveľa viac chránení oproti neregulovaným druhom obchodu. Zákon jasne definuje zakázané praktiky a Národná banka Slovenska vykonáva dohľad, prostredníctvom ktorého ich odhaľuje a trestá.

Prísne pravidlá platia aj pre marketingové materiály, ktoré propagujú investičné ponuky. Tie musia spĺňať určité nároky a so zákazníkom nesmú manipulovať. U väčšiny finančných agentov sa s nekalými praktikami v predajných materiáloch vôbec nestretnete, ak chcú podnikať dlhodobo a záleží im na ich licencii.

Preto, ak by ste sa stretli s niektorou z nasledujúcich anomálií v investičnej ponuke, ktorá sa vám dostane do rúk, môžete si byť istí, že ju predložila neseriózna spoločnosť a investícií prostredníctvom nej sa radšej vyhnite.

Marketingové oznámenie sa dá považovať za neseriózne vtedy, keď:

  • zdôrazňuje potenciálne výhody investície bez toho, aby zároveň priamo a výrazným spôsobom poukázalo na akékoľvek súvisiace riziká
  • porovnáva rôzne investície a neuvádza zdroje informácií použitých pri porovnaní
  • obsahuje údaje o výkonnosti investície v minulosti a táto informácia neobsahuje primerané informácie o výkonnosti pokrývajúce obdobie aspoň predchádzajúcich piatich rokov (pokiaľ už v tomto období investícia existovala). Neserióznosť rozpoznáte aj vtedy, ak ponuka neobsahuje zreteľné upozornenie, že údaje sa týkajú minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti.
  • používa názov Národná banka Slovenska spôsobom, ktorý vytvára dojem, že tento orgán podporil alebo schválil produkty alebo služby uvedené v ponuke, alebo používa názov Garančný fond investícií a vytvára dojem, že v prípade poklesu hodnoty investície bude klient odškodnený touto inštitúciou a že investícia je tým pádom „garantovaná“.
  • nie je jasne identifikovateľný ten, kto marketingové oznámenie vytvoril

Na záver len upozornenie, že nepoctivé firmy si vždy nájdu spôsob, ktorým budú skúšať presvedčiť zákazníkov na nevýhodné ponuky. Ak vám niečo nie je jasné, alebo sa vám niečo nepozdáva, požadujte vysvetlenie, prípadne si urobte vlastný rešerš a poraďte sa s profesionálom.