Tretí pilier, áno či nie?

Tretí pilier, áno či nie?

Vznikol ako doplnkové dôchodkové poistenie. Teda peniaze klientov a spoločnosti boli spravované na jednom účte. Hlavnou výhodou bola možnosť príspevku zamestnávateľa. Peniaze sa investovali na finančnom trhu zväčša konzervatívnou metódou. Klient si mal pri odchode do dôchodku vybrať peniaze a prilepšiť si ku svojmu dôchodku. Čo sa žiaľ stávalo často bolo „vytunelovávanie“ účtu. Klienti si každoročne vyberali svoje peniaze a príspevky zamestnávateľa a vylepšovali si takto finančnú situáciu k vianočným sviatkom.

Prelomová zmena

Všetko sa zmenilo v roku 2004 prijatím zákona 650/2004. Zmenil sa názov z doplnkového dôchodkového poistenia na sporenie. Poisťovne sa zmenili na spoločnosti. Museli oddeliť ekonomiku svoju od ekonomiky klientov. Teda museli príspevky previesť na samostatný účet, zviditeľniť poplatky, vypracovať dávkové plány (podľa nich sa vypláca dôchodok), vytvárať dva fondy:

  • Príspevkový – prichádzali sem príspevky sporiteľa a aj zamestnávateľa, investovalo sa konzervatívnou formou.
  • Výplatný fond – slúži na zhodnocovanie finančných prostriedkov pre klientov, ktorí poberajú doplnkový dôchodok.

Zároveň si DDS museli nájsť depozitára. Teda banku, ktorá vykonávala dozor nad ich investovaním a svojim imaním chránila vklady investorov. Zaviedla sa úľava na dani. Sporitelia si mohli znížiť daň o výšku príspevkov maximálne o 12 000,- Sk. Zmenou prešli aj predčasné výbery. Podmienkou na získanie dôchodku bolo minimálne desať ročné sporenie a pripísaných 120 príspevkov. Zároveň sa zaviedol aj prestup medzi DDS.

Výhoda pre klienta, zvýšenie príjmu vďaka príspevkom zamestnávateľa. Zamestnávateľ má výhodu v tom, že príspevky sú oslobodené od odvodov do sociálnej poisťovne a môže si ich dať ako nákladovú položku, teda zníži si základ dane. Zároveň tým môže zvýšiť lojálnosť zamestnancov. Zamestnávateľ môže prispieť maximálne do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnanci zaradení do 3 a 4 rizikovej skupiny majú DDS ako povinné.

Na rozdiel od druhého piliera, tretí si môžu uzavrieť aj zamestnanci polície a armády. Ak sporiteľ zmenil zamestnávateľa, ktorý nemal zmluvu z danou DDS, mohol si klient uzavrieť zmluvu s novou DDS a požiadať v starej o prevod hodnoty osobného účtu na nový.

Od roku 2012 sa začal vytvárať ešte aj nový druh fondov:

  • Akciový – príspevkový – vďaka tomu majú možnosť klienti investovať aj do rizikovejších investičných titulov. Svojím charakterom by som ho aj tak nazval zmiešaným fondom.

OXYTREE PROGRAM - Produkuje pre Teba kyslík a peniaze!

Súčasnosť

I keď bola daňová úľava zrušená, tento rok sa vrátila späť. Na nových zmluvách už nie je dávkový plán. Peniažky sa už nebudú dať vybrať skôr ako pri odchode do dôchodku. Sporiteľ, ktorý si prispieva 15 € mesačne môže získať daňovú úľavu vo výške 180 €, teda sa mu vráti 34,20 €. Daňovú úľavu môžu získať aj starí klienti, stačí ak zrušia dávkový plán a môžu si odpočítať výšku príspevku.

Môj názor

Tretí pilier má význam pre sporiteľa jedine vo forme príspevku zamestnávateľa. Bez príspevku zamestnávateľa by som si zmluvu ani neuzatváral. Ak mám príspevok zamestnávateľa odvádzam si na môj účet len najnižší vklad teda 5 €. Vyšší vklad by so dával iba vtedy ak by ma zamestnávateľ k tomu zmluvne zaviazal. Proklamovaná podpora ľudí, ktorí si chcú sporiť na dôchodok a nechcú byť závislí na sociálnych dávkach v budúcnosti, to čo sa ľuďom vráti vo forme daňovej úľavy, je vyslovene symbolická.

Mohli by sme sa inšpirovať Českým modelom. Tamojšie penzijné pripoistenie má model príspevku sporiteľa, zamestnávateľa a štátu na osobný účet sporiteľa. Pri vklade do 12 000,- Kč získa klient takúto úľavu:

Mesačný príspevok účastníka (Kč)

Štátny príspevok

100–299

bez štátneho príspevku

300–999

90 Kč + 20 % z čiastky nad 300 Kč, (max. 230 Kč)

1000 a viac

230 Kč

Ak si klient prispieva ďalších 12 000 Kč môže získať daňovú úľavu.

Výhody zamestnávateľa:

  • nákladová položka zamestnávateľa (podobné ako v SR)
  • oslobodenie od platenia odvodov na sociálne aj zdravotné poistenie do výšky príspevkov 30 000 Kč na zdaňovacie obdobie ( v SR len odvody do soc. poisťovne)
  • oslobodenie príspevku od platenia dane fyzických osôb (v SR nie je)

V Českej republike je zamestnávateľ motivovaný prispieť svojmu zamestnancovi.

Ďalej by som na Slovensku navrhol buď príspevky zamestnávateľa alebo daňovú úľavu na životné poistenie alebo dlhodobé sporenie cez podielové fondy. Hlavne by bolo rozumné zaviesť niektorý z týchto programov ako povinný. Takýmto systémom by sme nemuseli v budúcnosti vyplácať sociálne dávky alebo kompenzačné príspevky a ľudia by netrpeli chudobou v dôchodku. I cez to všetko si myslím, že tretí pilier má svoj význam pre sporenie si na dôchodok a hlavne je tu aj potenciál na zlepšovanie.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
44,53  s DPH

Výkupná cena: 19.11 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby