Otázky, na ktoré by vám mal vedieť odpovedať každý finančný sprostredkovateľ

Otázky, na ktoré by vám mal vedieť odpovedať každý finančný sprostredkovateľ

Trh finančných sprostredkovateľov na Slovensku je už pomerne rozvinutý. Na trhu je viacero spoločností podnikajúcich v tejto oblasti a každá má svoje portfólio produktov a spôsob, ako získavať klientov, či už je to využitím rôznych databáz, alebo prostredníctvom referencií.

Ak teda niektorou z týchto ciest prídete do kontaktu so sprostredkovateľom určite vás zahrnie množstvom informácií, ktoré môžu byť pre vás viac či menej relevantné. V tomto článku sa venujem otázkam, ktoré by ste mali sprostredkovateľovi určite položiť, aby ste sa dozvedeli to, čo naozaj potrebujete vedieť.

Na začiatku treba samozrejme identifikovať, aké produkty sprostredkovateľ ponúka. V tomto článku sa budem venovať iba tým investičným.

V prípade, že predmetom ponuky sú dlhové cenné papiere ako dlhopisy a zmenky, vaše prvé otázky by mali smerovať na adresu emitenta.

  • Na aké účely chce emitent využiť získané peniaze?
  • V akých projektoch a akým spôsobom chce emitent peniaze zhodnocovať?
  • Aká je finančná kondícia emitenta?

Sprostredkovateľ by mal vedieť na tieto otázky promptne odpovedať, aby ste si mohli urobiť lepšiu predstavu o tom, či sú plány emitenta realizovateľné a či majú potenciál uplatniť sa na trhu priniesť sľubovaný výnos. Sprostredkovateľ by mal byť taktiež pripravený odpovedať na otázky týkajúce sa predošlých emisií a ich výsledkov.

Pýtajte si informácie o tom, koľko ich má emitent za sebou a ako dopadli. Splatil emitent svoje záväzky načas aj s dohodnutým výnosom? Ak áno, a dokázal úspech zopakovať viackrát, je tu väčší predpoklad, že emitent vie realizovať životaschopné a je spoľahlivý. Aj keď, samozrejme, treba mať stále na pamäti staré známe pravidlo, že predchádzajúce úspechy nikdy nie sú zárukou tých budúcich.

Stará múdrosť, že lepšie je raz vidieť, než stokrát počuť, platí aj pri sprostredkovaní investícií. Ak vám niekto ponúka korporátne dlhopisy alebo zmenky, mal by zároveň vedieť spojiť vás s predstaviteľom emitenta a predstaviť vám možnosti, ako si zrealizované (alebo prebiehajúce) projekty pozrieť na vlastné oči. Ponuku sprostredkovateľa tak budete vedieť konfrontovať s realitou a urobiť si o nej vlastný obraz.

Pokiaľ je reč o iných cenných papieroch a investičných produktoch, zamerala by som sa na to, či mi sprostredkovateľ ponúka vopred stanovený fixný výnos, alebo iba odhadovaný. Tu záleží na preferenciách konkrétneho klienta, aké podmienky mu viac vyhovujú.

Významný vplyv na výsledok investície majú aj poplatky, preto je dôležité opýtať sa na výšku a spôsob úhrady a tiež to, koľko ukroja z konečného výnosu. Je dôležité vedieť, ako bude ovplyvnený váš cashflow – teda kedy a v akej výške sa k vám výnosy dostanú, či to bude v pravidelných intervaloch alebo až na konci investície a kedy budete platiť dané poplatky.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
39,43  s DPH

Výkupná cena: 19.60 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby