Životné poistenie, čo by ste o ňom mali vedieť

Životné poistenie, čo by ste o ňom mali vedieť

Základnou filozofiou životného poistenia je poskytovať klientom finančnú istotu v prípade nepredvídaných udalostí. Životným poistením si však klient môže napríklad aj nasporiť finančné prostriedky na lepšiu budúcnosť.

Zabezpečiť pozostalých v prípade straty života, zlepšiť finančné podmienky svojich detí počas ich štúdia na strednej alebo vysokej škole, zabezpečiť samého seba v rámci dôchodkového typu životného poistenia, poskytnúť poistenie ako záruku na získanie bankového úveru a pod.

K jedným z najdôležitejších rozhodnutí patrí kde, kedy a u koho uzavrieť dobré životné poistenie. Jeho úlohou je dostatočne zabezpečiť krytie životných rizík. Ak si vyberiete zle, poistenie nemusí pokryť všetky požadované riziká a stáva sa neúplným. Ďalej by malo na Vaše rozhodnutie vplývať aj to aké poistné plnenie Vám poisťovňa vyplatí.Teda jedná sa o výluky z poistenia, kvalita (sila) poisťovne.

Životné poistenie je pre klienta zaujímavé aj z hľadiska zhodnotenia nasporených peňazí.V súčasnej dobe poznáme 3 druhy poistení:

  • Kapitálové
  • Investičné
  • Rizikové

Investičné zlato - zlaté odliatky

Kapitálové životné poistenie

Uzatvorenie tohto typu poistenia garantuje klientovi zhodnotenie tzv. technickou úrokovou mierou (TUM). V roku 1993 bola TUM 6% no postupne sa začala znižovať na 3,5%, potom 2,5% a súčasnej dobe na 1,9%. Klient mimo toho, že má garantované 1,9 % sa žiaľ zriekol možnosti výberu stratégie. Peniaze za neho investuje poisťovňa do konzervatívnych nástrojov finančného trhu.Klient má len možnosť výberu troch podproduktov:

  • Sporenie a riziko smrti
  • Sporenie
  • Sporenie a riziko smrti s odkladom poistného plnenia

Ak si klient uzatvoril prvý typ sporenie a riziko smrti je tu možnosť dvoch poistných plnení, teda riziko dožitia sa konca poistnej zmluvy, kedy mu je vrátené zaplatené poistné s TUM a ak sa podarilo poisťovni dobre hospodáriť tak aj podiel na prebytkoch.K prebytkom sa ešte neskôr vrátim. V prípade smrti poisteného je vyplatená pevne stanovená poistná suma pre riziko smrť a ktomu ešte aj TUM poistenie samozrejme zaniká.

Tento typ produktu je vhodný pre ľudí ktorý majú úver.

Ak si klient dohodol len sporenie, nestŕha sa mu za riziko smrti nič ale všetky finančné prostriedky idú do sporenia. V prípade dožitia sa je vyplatené zaplatené poistné plus TUM – garantovaná poistná suma pre dožitie a ak sú aj prebytky. V prípade smrti je vrátené dovtedy zaplatené poistné a TUM.

Tento typ poistenia je vhodný pre ľudí, ktorý nemajú žiadne záväzky.

Ak si klient vybral tretí typ životného poistenia teda sporenie a riziko smrti s odkladom poistného plnenia pri dožití sa je to to isté ako v prvých dvoch prípadoch poisťovňa vyplatí garantovanú poistnú sumu pre dožitie a prebytky. V prípade smrti sa ale odkladá poistné plnenie až do konca poistnej doby. Príklad narodí sa mi dieťa a ja si uzavriem toto poistenie na 20 rokov zo zámerom aby malo na štart do života, po desiatich zomriem poistné plnenie bude vyplatené môjmu dieťaťu až o 10 rokov a to dohodnutá poistná suma za smrť a prebytky.

Vrátim sa teraz k prebytkom, sú vyplácané v takom prípade pokiaľ má poisťovňa dosiahnuté hospodárenie nad TUM. To znamená ak mám TUM 6% a poisťovňa dosiahne zhodnotenie 2% tak dostanem len TUM, ktorú poisťovňa dopláca zo svojho. Tento typ poistenia je v súčasnej dobe pre poisťovne nákladný. Žiaľ je tu aj taká praktika posielať ku klientom sprostredkovateľov a prepracuvávať im tieto „ nevýhodné zmluvy na výhodnejšie“ napríklad IŽP. Keďže je veľmi nízky výnos zo štátnych dlhopisov očakávam v krátkej dobe zníženie TUM na 0,6% alebo úplné ukončenie predaja KŽP. Jednoducho sa stanú tieto zmluvy pridrahé pre klientov z nízkym profitom.

Investičné zlato - zlaté mince

Investičné životné poistenie

Je kombináciou poistenia a investovania cez podielové fondy. Klient získava možnosť už za nie veľkú čiastku mesačne prístupu k takým investíciam, ku ktorým by za normálnych okolností potreboval veľkú hotovosť. Zároveň má výhodu efektu tzv. triedenia rizika prepadu. Je oveľa lacnejší pre riziko poistenia smrti pretože na rozdiel od KŽP v prípade smrti klienta sa nevypláca aj poistná suma smrti a hodnota účtu ale to čo je vyššie. Buď poistná suma alebo hodnota účtu. Zároveň keď presiahne hodnota účtu poistnú sumu na smrť prestáva sa strhávať za krytia rizika smrti a finančné prostriedky sa investujú v plnom rozsahu.

U nových zmlúv zároveň veľa poisťovní zavádza nový pojem bonus za vernosť, ktorý vypláca klientom za pretŕvanie zmluvy.V IŽP si môže klient vybrať z týchto stratégií:

  • Rastová – investuje sa hlavne do akcií
  • Vyvážená – investuje sa do akcií, zmiešaných fondov, fondov fondov, realitných fondov a aj dlhopisových fondov
  • Konzervatívna – investuje sa hlavne do dlhopisových fondov a peňažných fondov
  • Garantovaná – táto stratégia kopírovala TUM, ale myslím, že sa už teraz veľmi nepoužíva

Klient pri tomto výbere poistenia v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za prípadné straty. Vyberá si možnosť stratégií alebo aj samostatné fondy z ponuky poisťovne.

zlatestriebro.sk - affiliate program

Rizikové životné poistnie

Je posledným druho poistenia a jeho rozmach je možné vidieť hlavne v poslednej dobe. Je vhodné pre ľudí, ktorí nechcú dávať veľa peňazí do poistenia, ale zároveň cítia že chcú mať pokryté riziko smrti.

V tomto produkte sa nič nesporí a ak sa klient dožije konca poistného obdobia nedostane vyplatené vôbec nič. Skrátka je tu kryté riziko smrti poistneného, ak nastane poisťovňa vyplatí poistnú sumu. Poistná suma môže byť na konštantnú poistnú sumu alebo s klesajúcou hodnotou.

Klient si zároveň k životnému poisteniu môže uzatvoriť aj pripoistenia ale tým sa budem venovať až v ďalšom článku.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
38,52  s DPH

Výkupná cena: 19.79 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby