Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu

Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (III. časť)

V tomto článku by som sa chcel venovať poisťovniam. Veľké zmeny sa udiali aj v tomto sektore. V roku 2015 zažili klienti odňatie povolenia na činnosť jednej poisťovne, ukončenie predaja jednej skupiny produktov, ale aj nástup nových.

Poisťovňa ASTRA

Jedného dňa mi len prišla strohá informácia na mail. Poisťovni ASTRA bola domovským teda Rumunským úradom pre dohľad nad finančným trhom odobraná licencia na výkon činnosti. Mal som tam poistených niekoľko svojich klientov, keďže ASTRA ponúkala nízke ceny poistného. Bolo treba klientov kontaktovať a mnohých aj prepoistiť. Každým rokom sa vedie boj poisťovní o klientov pri PZP o cenu. Dovolil by som si ponúknuť niekoľko rád na zamyslenie, ktorými ma inšpiroval práve tento prípad.

Vybrať si poisťovňu podľa informácií ako plní (toto sa dá napr.: na internete, teda či poisťovňa plní celú škodu alebo uplatňuje amortizáciu alebo či vôbec plní načas…).

Výška krytia – často si vôbec neuvedomíme čo to pre nás znamená (ak presiahne výška škody naše krytie uhrádza si rozdiel klient).

Asistenčné služby – niekde bývajú priamo v cene, niekde si ich je treba pripoistiť.

Cena poistného.

V rámci produktu PZP sa už dávajú často aj pripoistenia okien, stretu zo zverou, úrazového poistenia, živlu, atď… Klient si môže vybrať aj s viacerých modulov krytia základným je 5 mil. € škoda na zdraví a živote a 1 mil. € na majetku a ušlom zisku. Začína sa v plnej miere uplatňovať škodový priebeh klienta. Treba však vedieť, že PZP nepoisťujem seba a svoj majetok ale majetok toho komu urobím škodu.

Životné poistenie

V tomto segmente sa vplyv trhov prejavil naplno. Opäť musím spomenúť dlhopisy a nízke výnosy. Tie dominujú v rámci kapitálového životného poistenia. Technická úroková miera sa od roku 2014 znížila z 2,5% na 1,9% no ani to nedokážu poisťovne zarobiť na finančných trhoch. Dlhopisy majú momentálne dokonca mínusovú sadzbu, to znamená ak niekomu požičiam peniaze tak viem, že dotyčný mi vráti menej ako som mu požičal. Poisťovňa musí rozdiel doplatiť zo svojho. Preto dnes už niektoré poisťovne neponúkajú vôbec produkt kapitálového poistenia.

Tu sa pristavím ešte pri jednej veci. Sám mám kapitálové životné poistenie s 5% TUM. Niekoľko krát som bol oslovený s tým, aby som si prepracoval zmluvu, pretože úrazové poistenie je už neaktuálne. No žiaľ viem, že ide v prvom rade o zmenu v TÚM a prepracovanie na TUM s nižšou sadzbou, totiž na tejto zmluve už dávno úrazové poistenie nemám a poisťovňa mi musí priznať zo svojich rezerv 5%. Prosím, dávajte si pozor ak Vás niekto osloví s takouto ponukou. Takéto poistenie sú totiž ako dva produkty na jednej zmluve. Úrazové pripoistenie môžete kľudne na takejto zmluve zrušiť a uzavrieť si nové.

Inovované je aj investičné životné poistenie. Veľa poisťovní odbúralo počiatočné náklady, (počiatočné podielové jednotky, ktoré klientovi poisťovňa zobrala a nikdy ich nedostal späť) a začali vyplácať klientovi aj bonusy za vernosť, (priemerný vek prežitia zmluvy je okolo 5 rokov), zároveň je možné výškou poistného znížiť poplatok poisťovne za nákup podielových jednotiek do fondov, (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cennou) tiež má klient na výber či si dá z hlavnej tarify kryť riziko smrti, (nemusí mu poisťovňa stŕhať za riziko smrti poistné).

Prečítajte si tiež I. časť článku: Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (I. časť)

Tento rok sa do popredia tlačí aj rizikové životné poistenie. Odporučil by som ho ako doplnok, ľuďom, ktorí berú úver a potrebujú byť krytí na vysoké poistné sumy na kratšie obdobie alebo ľuďom čo už majú sporivú zložku poistenia inde, napr.: kapitálové životné poistenie. Viem že nie všetci budú so mnou súhlasiť. Na internete som čítal veľa článkov ale dovolím si na potvrdenie svojich slov jeden príklad čo sa mi stal.

Prečítajte si tiež II. časť článku: Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (II. časť)

Klient má 35 rokov a diagnostikovali mu kritickú chorobu (nádor) poisťovňa bez problémov plnila kritické choroby (tie samozrejme ihneď po tomto plnení zanikli), chirurgický zákrok a hospitalizáciu v nemocnici. Nasleduje ešte ďalšia liečba a tá bude nákladná. Klient má odložené peniaze na podielových fondoch, čo myslíte ostanú tam ležať a dokonca bude si ďalej odkladať? Myslím si, že nie. Práve naopak bude treba peniaze na drahé lieky, kompenzačné pomôcky, rekonvalescenciu po rôznych zákrokoch, treba platiť náklady výdavky bežného života. IŽP má jedno pripoistenie oslobodenie od platenia v prípade dlhodobej PN a aj pripoistenie od platenia pri invalidnom dôchodku. Toto žiaľ zatiaľ podielové fondy nemajú.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
38,52  s DPH

Výkupná cena: 19.79 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby