Zrušenie s.r.o. nechajte na odborníkov

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najčastejšou formou podnikania na Slovensku. Tento druh spoločnosti prechádza častými zmenami, ktoré musí každý podnikateľ sledovať, aby sa nedopustil chyby a nedostal následnú pokutu. Niektorí sa snažia zachytiť zmeny sami, niektorí na to majú odborníkov. Tak či tak platí, že podnikanie na Slovensku je podnikateľom skôr sťažované ako uľahčované. Niektorí nakoniec nevydržia a spoločnosť radšej zrušia.

V nasledujúcom článku sa pozrieme na zmeny v s.r.o. v roku 2017 a potom na zrušenie s.r.o., a to najmä na spôsoby ako spoločnosť zrušiť.

Najvýraznejšie zmeny vo fungovaní s.r.o. za rok 2017

K najvýraznejšej zmene a pre podnikateľov pozitívnej patrí asi to, že daň z príjmu právnickej osoby sa zníži na 21% zo súčasných 22%. Takisto spoločnostiam odpadne povinnosť platiť daňovú licenciu – to ale až za rok 2018. K negatívnejším zmenám patrí zvýšenie minimálnej mzdy zamestnancov, čo prakticky zvýši odvody podnikateľom. Ďalšie negatívne zmeny pre podnikateľov spočívajú v zdaňovaní dividend a v zmenách v transferovom oceňovaní. Iná najvýraznejšia a často medializovaná zmena sa týka povinnosti štatutárov zriadiť si elektronickú schránku. Do tejto schránky však budú podnikateľovi chodiť len určité dokumenty (inštitúcie nemajú povinnosť posielať dokumenty len cez schránku) a vytýkané sú jej viaceré nedostatky, čiže to podnikateľa opäť skôr zaťaží ako odľahčí. Dá sa v nej ale nastaviť notifikácia smskou, čo sa odporúča, aby neunikli nejaké dôležité informácie.

Zrušenie s.r.o.

K posledným zmenám uvádzaným pre potreby článku je, že sa budú zdaňovať aj podiely na likvidačnom zostatku, prvýkrát za rok 2017. Zároveň však platí, že ak bude suma likvidačného zostatku nižšia ako suma splateného vkladu, tak sa zostatok zdaňovať nebude.

Zrušenie s.r.o.

Ako sme vyššie uviedli, každý rok je veľa zmien, ktoré musia podnikatelia sledovať. Spoločnosti sa zakladali do roku 2013, pretože odvtedy bola povinnosť mať preukázateľné splatené základné imanie na účet v banke (zrušilo sa v roku 2016). Zrušenie s.r.o. však masívne prišlo hneď po tom, ako vláda zaviedla daňové licencie a veľa firiem svoje podnikanie koncom roka 2014 ukončila. Týkalo sa to najmä malých firiem a firiem bez zamestnancov.

Zrušenie s.r.o.

Ako sa dá spoločnosť zrušiť? Podľa Obchodného registra a paragrafu 68 sa spoločnosť ruší výmazom z Obchodného registra. Spoločnosť môže byť zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie. O zrušení rozhoduje spravidla Valné zhromaždenie spoločnosti. Základným dokumentom je zápisnica zo zasadnutia. Ak sa zistí, že spoločnosť je predĺžená, tak nastane pred zrušením konkurz. Ak sa zistí predĺženosť, musí likvidátor bezodkladne návrh na vyhlásenie konkurzu.

O zrušení spoločnosti môže rozhodnúť aj súd, ak sa naplnia body v ustanovení Obchodného zákonníka, paragraf 68, bod 6. Predtým ako súd nariadi zrušenie spoločnosti, tak danú spoločnosť informuje a umožní jej odstrániť nedostatky v priebehu tridsiatich dní.

Dôležité je ešte spomenúť, že celý proces sa dá aj včas zastaviť. Spoločníci môžu svoje rozhodnutie o likvidácii zrušiť. Musí to byť ale do doby, kým sa nezačal rozdeľovať likvidačný zostatok.

Ako Obchodný zákonník, tak aj celá legislatíva ohľadne zrušenia spoločnosti je zložitý proces. Pri zrušení s.r.o. s likvidáciou alebo bez treba podstúpiť veľa za sebou nasledujúcich krokov, ktoré podliehajú neustálym legislatívnym zmenám. Preto sa odporúča využiť služby odborníkov, ktorí vás celým procesom prevedú a urobia pre vás tie najsprávnejšie a najlepšie kroky.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
45,31  s DPH

Výkupná cena: 21.02 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby