Daňové raje a ich členenie

Daňové raje a ich členenie

Investičné zlato - zlatestriebro.sk

Poďme sa spoločne pozrieť, akoby sme daňové raje zadefinovali. Základné delenie je na onshore a offshore daňové raje.

Onshore daňový raj

Ide o takzvané krajiny daňových stimulov. Spoločnosti sa tu zakladajú podľa miestnych daňových zákonov a môžu obchodovať s akýmikoľvek subjektmi v rôznych krajinách. Sú povinné platiť dane z príjmov právnických osôb v mieste svojej rezidencie. Musia viesť účtovníctvo, podávať daňové priznanie a spravidla podliehajú aj auditu. Krajiny ponúkajúce tieto daňové výhody nájdeme aj v EÚ. Patria sem Holandsko, Malta, Cyprus, Švédsko, Luxembursko, Veľká Británia, USA …

Offshore daňový raj

Ide o exotické destinácie, kde majú k podnikaniu skutočne benevolentný prístup. Spoločnosti sa tu zakladajú podľa miestnych zákonov a nesmú obchodovať na území rezidenčného štátu. Nie sú v danej krajine zdaňované, ale dane sa platia formou ročného obnovovacieho poplatku za tzv. existenciu. Spoločnosti väčšinou nemusia viesť účtovníctvo a podávať daňové priznanie. Na zápis do obchodného registra sú tiež minimálne požiadavky, nehovoriac už o určení identity vlastníka spoločnosti. Zástupcami offshore daňových rajov sú Seychely, Sv. Vincent a Grenadíny, Belize, Dominika, Bermudské ostrovy, Panama, Holandské Antily a mnoho ďalších.

Hlavných dôvodom, ktorý motivuje slovenských podnikateľov k presunu svojej firmy do zahraničia je ochrana vlastného majetku a to nielen pred štátom, ale aj pred rodinnými príslušníkmi. Až na druhé miesto sa radí optimalizácia daní.

V súčasnosti v zahraničí podniká bezmála 4000 „slovenských firiem“. Z toho  najobľúbenejším daňových rajom Slovákov sú bezpochyby Holandsko, USA a Cyprus.
Jedinou schodnou cestou ako udržať firmy doma, je mať rozumne nastavené daňové zaťaženie, zrozumiteľné a prehľadné zákony, okresanú byrokraciu a stabilné podnikateľské prostredie. To, že záujem slovenských firiem o zahraničné spoločnosti narastá, je varovným signálom pre politikov, pretože do zahraničia neodchádzajú malí podnikatelia a firmy, práve naopak.

Podnikanie v zahraničí tiež niečo stojí. Dnes nájdete na internete množstvo profesionálnych firiem, ktoré vedia založiť spoločnosť v zahraničí „na kľúč“. Je už len na Vás, ktorá krajina to bude. Taktiež zabezpečujú obnovovací servis, prípadne asistenciu pri založení bankového účtu.

Či už ste sa rozhodli podnikať doma alebo v zahraničí, nech sa vám darí.

Investičné striebro - zlatestriebro.sk