Zlate_investicne_odliatky

Zlaté investičné odliatky

Investičné striebro - zlatestriebro.sk

Investovanie do investičného zlata nám prináša veľa možností a my si musíme vedieť vybrať správne. Častokrát si kladieme otázky „Čím sú vlastne odlišné jednotlivé odliatky? Mám si vybrať z ponuky odliatkov bez kinegramu alebo zvolím radšej zlaté investičné odliatky s kinegramom? Prečo sú kinebary drahšie? Bude to mať pre mňa nejakú výhodu pri odpredaji?“ Spoločnosti zaoberajúce sa predajom investičných kovov majú spravidla v ponuke oba typy zlatých investičných odliatkov.

Čím sa odlišujú kinebary od klasických zlatých investičných odliatkov?

Kinebar® je svetový unikát, ktorý sa vyrába technológiou Kinegram® (OVD Kinegram Corp.) na výrobu zlatých odliatkov.
Kinegram® – Obraz kinegramu je vytvorený jemnými linkami rôznej hĺbky a tvaru. Pri zmene uhlu dopadajúceho svetla sa obraz kinegramu postupne mení a vytvára efekt pohybujúceho sa obrazu. Špeciálne high-tech zabezpečenie Kinegram® embosované do zadnej strany odliatku drahého kovu je označované ako Kinebar®.

Pozrime sa spoločne na 1g zlatý investičný odliatok Kinebar® od rakúskej mincovne Münze Österreich.

Predná strana zlatého investičného odliatku obsahuje informácie o váhe odliatku, rýdzosti zlata a o zlievarni. Odliatok má vlastné výrobné číslo a dominantné je logo mincovne.

Zlaty odliatok 1g kinebar Munze Osterreich

Zlaty odliatok 1g kinebar Munze Osterreich

Na zadnej strane odliatku je zobrazený slávny Lipicanský kôň, ktorého chov má v Rakúsku dlhoročnú tradíciu. Obraz koňa je vyrobený laserom, špeciálnou holografickou technológiou, ktorý zaručuje pravosť odliatku. Táto technológia slúži aj na ochranu bankoviek pred falšovaním, taktiež pri výrobe pasov, víz a identifikačných kariet.

Klasické zlaté investičné odliatky sa vo všeobecnosti líšia iba zadnou stranou odliatku, ktorá je čistá a neobsahuje kinegram – najdôležitejší ochranný prvok. Oba odliatky sú akceptovateľné na všetkých trhoch s investičný zlatom.

Či už sa rozhodnete pre odliatky s kinegramom alebo nie, kinegram je rozhodne ďalší ochranný prvok. To, či sa to premietne na cene pri odpredaji zlata závisí od toho, či to ocení kupujúci.

Investičné zlato - zlatestriebro.sk