Rozširovanie predmetu podnikania

Rozširovanie predmetu podnikania

Pri zakladaní sro podnikatelia často zvolia úzky okruh predmetov podnikania a neskôr sú nútený vykonávať zmeny vo firme. Ak si živnostník či spoločnosť želá rozšíriť svojho predmetu podnikania, môže tak učiniť kedykoľvek počas doby svojho podnikania. Nejedná sa o zložitý proces. Prinášame vám všetky dôležité informácie, ktoré k tomu potrebujete.

Rozširovanie predmetu podnikania v SRO

Spoločnosť s ručením obmedzeným, teda s.r.o. môže začať podnikať vo svojich nových predmetoch činnosti hneď od dátumu vydania oprávnenia na podnikanie v novom predmete podnikania.

Toto oprávnenie vydáva príslušný úrad, v prípade nových živností je to živnostenský úrad. Ak činnosť spadá pod iný úrad, vydáva ho zväčša ten, napríklad VÚC, dopravný úrad, NBS a iné. Jedná sa o špeciálne licencie či oprávnenia, napríklad na prevádzkovanie taxislužby, nákladnej dopravy nad 3,5t. a podobne.

Samotný zápis do obchodného registra nasleduje až po tomto úkone. Kompletný proces má teda dve fázy. Podnikať však môžete začať už od dátumu uvedeného na príslušnom oprávnení vydanou úradom. Nemusíte čakať na zápis do obchodného registra, ktorý je už iba formalita. Aj pri ňom však treba dbať na stanovené lehoty.

Aký je postup pre spoločnosti?

  1. Najskôr si musíte zaobstarať dokumenty, ktorými budete žiadať o rozšírenie predmetu podnikania na úrade. Pod dokumentami sa rozumie zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia, kde sa odsúhlasilo rozšírenie predmetu podnikania a teda zmena spoločenskej zmluvy. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, postačí jeho písomné rozhodnutie.
  2. Následne sa podáva žiadosť na príslušný úrad (živnostenský, VÚC, atď.) spolu s vyššie spomenutým dokumentom.
  3. Ak už máte oprávnenie na podnikanie v nových predmetoch podnikania v rukách, je nutné podať žiadosť o ich zapísanie do obchodného registra. Prikladajú sa k nej aj požadované prílohy.
  4. Po zápise do obchodného registra je potrebné túto skutočnosť oznámiť úradu, ktorý dané oprávnenie vydal. Táto povinnosť už zanikla pre živnostenský úrad. V závislosti od typu podnikania je možné, že budete musieť dodať oznámenie aj na iné úrady, napr. dopravný, colný, či daňový úrad, a pod.

Rozširovanie predmetu podnikania pre živnostníkov

Ak si živnostník praje rozšíriť svoju živnosť, a teda pridať ďalší predmet či predmety podnikania, jeho žiadosť bude posúdená ako nové ohlásenie živnosti. Živnostník tak získa ďalšie oprávnenie – živnostenský list.
Proces rozširovania predmetu podnikania je teda rovnaký ako založenie živnosti, hoci sa stále jedná o rovnakého podnikateľa, rovnaké obchodné meno, miesto podnikania, IČO a DIČ. Mení sa len predmet podnikania pridaním jednej či viacerých živností.

Aký je postup pre živnostníka?

  1. Najskôr si živnostník musí vybrať a ohlásiť predmety podnikania buď osobne na živnostenskom úrade alebo online
  2. V tomto prípade už nemá ďalšiu povinnosť ohlasovať tieto živnosti daňovému úradu či zdravotnej poisťovni

Kedy môže živnostník začať podnikať vo svojich nových živnostiach?

Ak svoje nové živnosti ohlásil osobne, môže podnikať hneď v ten deň. Ak online, tak na nasledujúci deň.

Návrh na zmenu údajov môžete podať klasickým spôsobom, alebo elektronicky, čo je výhodnejšie. Zaujímavým projektom je portál firmáreň.sk, na ktorom si môžete prostredníctvom online formulára pridať do firmy predmety podnikania. Pre s.r.o. je cena 75€, pri živnostiach 25€, čo sa oplatí predovšetkým pri väčšom množstve predmetov podnikania.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
45,31  s DPH

Výkupná cena: 21.02 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby