Prečo by sa mal na Slovensku rozhýbať trh finančných poradcov?

Prečo by sa mal na Slovensku rozhýbať trh finančných poradcov?

Rozdiel medzi súčasným trhom finančných produktov, oproti obdobiu spred desiatich či dvadsiatich rokov, je neporovnateľný. Finančný sektor je regulovaný a podvodníci to majú oveľa ťažšie. Investori sú tiež vzdelanejší a skúsenejší. Ponuka finančných produktov je oveľa lepšia, čo je pre klientov výhodou, no zároveň aj nevýhodou. Niekedy býva ťažké zorientovať sa, a preto nie vždy býva výber finančných nástrojov optimálny.

Preto na trhu vidím priestor pre väčšie uplatnenie finančných poradcov. Nekritický pohľad na finančné možnosti a podcenenie, alebo naopak, precenenie rizika často stoja investorov peniaze, ktoré by mohli radšej využiť na služby kvalitného finančného poradcu. Debata na túto tému by mala vždy predchádzať výberu konkrétnych produktov, či už samostatne, alebo z ponuky finančného sprostredkovateľa.

Finančný poradca nič nepredáva, nie je teda motivovaný províziou, ale je platený z peňazí klienta. Ak by sa na Slovensku trh kvalitných poradcov vytvoril, prospelo by to hneď viacerým oblastiam. V prvom rade by viac priestoru dostávali kvalitné produkty. Klienti by taktiež lepšie porozumeli vzťahom medzi výnosom a rizikom, viazanosťou a objemom investovaných prostriedkov.

To by malo zamedziť neprimeraným očakávaniam, následným sklamaniam a nerozvážnym rozhodnutiam. Finančným sprostredkovateľom by to uľahčilo predaj a skvalitnilo ich ponuku, z čoho by v konečnom dôsledku profitoval samotný klient.