Ako si zabezpečiť dôchodok

Ako si zabezpečiť dôchodok

V súčasnej dobe sa veľmi veľa rozpráva o výhodnosti druhého piliera, o vstupe alebo výstupe, o sporení si na dôchodok. Skúsme sa pozrieť ako by mohol dôchodok v budúcnosti vyzerať.

Piliere

Momentálne máme na Slovensku trojpilierový systém vyplácania dôchodku.

  • Priebežný
  • Sporivý
  • Doplnkový

Priebežný pilier

Priebežný pilier je povinný pre všetkých zamestnaných a môžeme si ho nazvať aj solidárnym. Solidárnym preto, lebo všetci zamestnaní sa podieľajú svojimi odvodmi na plnení fondov Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom klientom vypláca podľa aktuálnych pravidiel dôchodok. Rozhoduje o tom hlavne ich osobný koeficient – mzdový bod.

Na to, aby mohla Sociálna poisťovňa dobre fungovať, teda, aby mohla vyplácať dôchodky a všetky dávky, ktoré zo zákona musí vyplácať, potrebuje mať dostatok poistencov. A tu je najväčší kameň úrazu. Podľa posledných údajov zo Štatistického Úradu SR, Slovensko začína starnúť rýchlym tempom. Teda viac ľudí je odkázaných na výplatu, ako pribúda príspevkov. Kým v roku 2005, keď sa spúšťala dôchodková reforma, bolo cca 5 zamestnaných ľudí na jedného dôchodcu, dnes je to 1,6 zamestnanca na jedného dôchodcu. V roku 2030 sa má pomer vyrovnať a v roku 2050 má byť pomer 0,74 zamestnanca k jednému dôchodcovi.

Poďme k číslam. Ak máte príjem v hrubom 1 000 €, tak si zaplatíte odvody vo výške 180 € do Sociálnej poisťovne na dôchodkové sporenie. Ak v roku 2005 bolo 5 zamestnancov na jedného dôchodcu mohol dostať dôchodok 5 x 180 € = 900 € ,dnes 1,6 x 180 = 288 €.
V roku 2030 1 x 180 € = 180 € a v roku 2050 0,74 x 180 € =133,2 €.

Z tohto dôvodu sa pristúpilo k dôchodkovej reforme.

Druhý pilier

Môžeme si ho nazvať aj sporivý. Odstraňuje sa solidárnosť a zavádza sa zásluhovosť. Sporiteľ si sporí na svojom osobnom dôchodkovom účte. V tomto pilieri už nesie priamu zodpovednosť za svoj dôchodok. Je zodpovedný za rozmiestnenie investícií, teda aktív kam smerujú jeho príspevky.

Žiaľ, väčšina sporiteľov ani nevie o tomto fakte a oberajú sa o výnosy pretože sa nachádzajú v garantovaných fondoch.

Prečo toto spomínam?

Ak sledujeme vývoj na trhu za posledné obdobie, tak vidíme ako ECB tlačí vo veľkom peniaze, znižuje úrokové sadzby. Štáty si požičiavajú za nízky úrok a práve toto ovplyvňuje aj garantované fondy. Ľudia sa možno boja a možno ani nechcú vedieť o iných alternatívach investovania, ktoré je často politikmi démonizované.

Ďalším vplyvom na druhý pilier je neustále menenie podmienok. Zrušenie akciovej zložky, zníženie príspevkov z 9% na 4%, hrozba zoštátnenia, dobrovoľné príspevky. Práve pri nich by som sa na chvíľku zastavil. Sporiteľ si môže súčasne okrem bežných príspevkov, prispievať aj 2% zo svojej hrubej mzdy.

Z mojej praxe a z rozhovorov s klientmi som zistil prevažujúci názor klientov o strachu pred zoštátnením druhého piliera, i keď má klient možnosť získať daňovú úľavu, strach zo straty finančných prostriedkov prevažuje nad benefitom. Princíp tejto štátnej subvencie sa míňa účinkom. Takto vďaka nastaveniu kedy z 18% odvedených do Sociálnej poisťovne dostane klient len 4% čo predstavuje 40 € a zoberieme si do úvahy 40 rokov sporenia pri výnose (garantované fondy mali zhodnotenie minulý rok od 1,1 – 6%, beriem priemer 3%) a vložení do kalkulačky zloženého úročenia, dostaneme výsledok 36 241 € (pridám aj kratšiu dobu sporenia: 30 rokov 22 872 €, 20 rokov 12 925 € a 10 rokov 5 523 €).

Dodám svoj osobný prepočet, ak chce mať človek dôchodok 500 € mesačne na 15 rokov čo je 180 mesiacov potrebuje mať nasporenú sumu 90 000 €. Stále počítam s príjmom a odvodmi z 1 000 €.

Tretí pilier

Má svoju najväčšiu výhodu vo forme príspevkov od zamestnávateľa (ak má uzatvorenú zmluvu s DDS) a úľavy na dani (ďalšia štátna subvencia pri maximálnej výške príspevku 15 € mesačne – 180 € ročne). Pre zamestnávateľa plynie výhoda zvýšenia príjmu zamestnancovi bez nutnosti platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a môže si uplatniť príspevok ako nákladovú položku. Pre sporiteľa je však výhoda oveľa väčšia. Ak si vložím vklad 5 € a zamestnávateľ mi prispeje 2% z mojej mzdy získal som pri 1 000 € príjme 20 €. Teda mesačne si sporím 25 € ktoré si môžem zhodnocovať. Pri konzervatívnej (dlhopisovej stratégii) a dobe sporenia 40 rokov si nasporím pri zhodnotení 3% ročne 22 651 € (v druhom pilieri mám už 36 241 €), pri 30 rokoch 14 295 € (22 872 €), pri 20 rokoch 8 078.-€ (12 925 €), pri 10 rokoch 3 452.-€ (5 523 €).

Štvrtý pilier?

Ako vidíme dôchodok sa bude musieť v budúcnosti skladať z viacerých častí, ale ani to nebude stačiť na to, aby sme mali zabezpečený dôchodok v dostatočnej výške. Pomôcť by mohol štát zvýšením štátnych subvencií. Napríklad k DDS (tretí pilier) by mohol zdvihnúť daňovú úľavu a pridať štátnu prémiu. Daňovú úľavu by mohlo získať aj sporenie cez životné poistenie alebo cez podielové fondy.

Človek, ktorý chce mať dôchodok na úrovni, aj tak bude musieť ísť komerčnou cestou. Možností máme naozaj veľa, záleží len na nás ako a ktorú využijeme.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
44,53  s DPH

Výkupná cena: 19.11 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby